Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi (LHA) on apteekin maksullinen asiantuntijapalvelu, jonka yhteydessä LHA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti arvioi asiakkaan käytössä olevan lääkityksen suhteessa potilastiedoissa oleviin diagnoosi-, sairauskertomus- ja laboratorioarvotietoihin sekä asiakkaan haastattelussa antamiin terveys- ja vointitietoihin yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. 

Lääkehoidon arvioinnin tavoitteena on lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen, lääkityskuorman kevenemisen kautta saatava potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentuminen sekä mahdollinen lääkekustannusten lasku. 

Palvelun hinta on 390 €.