Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat)
  • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa
  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
  • Lääkelaastareiden liimapinnat taitetaan vastakkain ja ne voi palauttaa apteekkiin samassa pussissa tablettien ja kapselien kanssa.
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita.

Apteekki EI ota vastaan ruiskuja ja neuloja eikä luontaistuotteita, ravintolisiä ja nikotiinivalmisteita. Ne voi laittaa kotona pakattuina sekajätteisiin. Apteekki ei myöskään vastaanota muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.)

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry. (päivitetty 19.6.2018)